Ympäristönsuojelulain valvonta
Ympäristönsuojelulain 3. luvussa määritellään viranomaiset ja niiden tehtävät.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Ympäristönsuojelulain valvonta

Valvontaviranomaisia ovat ELY-keskus (alueellinen ympäristökeskus) ja kunnan ympäristöviranomainen (YSL 22 §). Näiden toimivalta on yhtenevä lupaviranomaisen toimivallan kanssa.

ELY-keskus laatii valvontasuunnitelman toimialueellaan oleville luvanvaraisille toiminnoille. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan tavoitteet, valvontakäytännöt ja käytettävissä olevat resurssit. Ympäristölupavelvolliset laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan. Eläinsuojien valvontaluokat ovat yleensä III–IV. Määräaikaistarkastusten tiheys riippuu luokasta. 

Ympäristöviranomaiset tekevät turkistiloille valvontakäyntejä, jossa valvotaan ympäristöluvassa määrättyjen ehtojen noudattamista. Turkistilan lupaan kuuluu myös raportointivelvollisuuksia, joita viranomaiset seuraavat. Jos ympäristölupaa ei noudateta, ryhtyy valvontaviranomainen tilanteen vakavuuden mukaisiin toimenpiteisiin.

Turkistiloilla, joilla on ympäristölupa, valvontaviranomainen on lupatyypistä riippuen kunnan tai aluehallintoviraston ympäristönsuojeluviranomainen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta