Ihmisten hyvinvointi
Tuottajille on tarjolla koulutusta, tukea ja palveluja.

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT:

Lait ja niitä täydentävät asetukset asettavat turkiseläinten pidolle vaatimuksia, joiden noudattamista valvovat viranomaiset.

Viranomaisvalvontaa täydentää sertifiointi, joka on elinkeinon omavalvontajärjestelmä. Sen yhtenä keskeisenä päämääränä on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia.

Viranomaisvalvontaa tekevän Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan tuotantoeläintiloilla tavataan joskus sairaita ja huonosti hoidettuja eläimiä. Näissä tapauksissa on monesti kyse tuottajan huonosta voinnista: tuottaja ei pysty oman sairautensa, pahoinvointinsa tai ongelmiensa vuoksi huolehtimaan itsestään eikä eläimistään.

Tästä syystä turkiselinkeino yrittää pitää hyvää huolta tuottajista ja tukea heidän työssä jaksamistaan.

"Turkiselinkeino yrittää pitää hyvää huolta tuottajista ja tukea heidän työssä jaksamistaan"

Usein kysyttyjä kysymyksiä turkistarhauksesta