Vastuullisuus
Turkiseläinkasvatus on vastuullinen tuotantoeläinala, joka huolehtii sosiaalisesta, taloudellisesta sekä ympäristövastuusta. Viranomais- ja omavalvonnalla varmistetaan tuotannon korkein mahdollinen laatu.

Sosiaalinen vastuu

Eläinten hyvinvointi on suomalaisen turkistalouden kivijalka. Suomalaiset turkiseläimet voivat hyvin.
Turkistuotanto on ympäristöystävällinen elinkeino. Turkis on ekologisesti tuotettu, kierrätettävä ja kestävä luonnonmateriaali.

Taloudellinen vastuu

Turkistuotanto on taloudellisesti merkittävä elinkeino. Pitkään kestäneestä talouden taantumasta huolimatta elinkeino tuottaa vienti- ja verotuloja ja tarjoaa työpaikkoja.
Lukuisat kunnat turkistuotantoalueella ovat riippuvaisia elinkeinon tuomista veroeuroista. Veroja turkiselinkeino maksoi 51,8 miljoonaa euroa.
Eduskunnan tilaaman tulevaisuusselonteon mukaan turkiselinkeino on ainoa alkutuotannon ala, jolla on kansantaloudellisesti merkittävää potentiaalia.

Kiertotalous

Turkistuotannossa mitään ei mene hukkaan. Teemme jätteestä arvotavaraa.

Sertifiointi, WelFur ja Fureva

Fureva on turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä joka käynnistettiin elokuussa 2015.
WelFur on euroopanlaajuinen mittaristo turkiseläinten hyvinvointiin.
Suomalainen sertifiointi (Finnish Standards) on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä, johon sisältyy myös eurooppalainen WelFur-mittaristo.

Viranomaisvalvonta

Turkiseläinkasvajat ovat yrittäjiä, joiden toimintaa säätelevät samat raamit kuin muitakin yritystoiminnan harjoittajia. Valvovia viranomaistahoja ovat mm. verohallinto ja työsuojeluviranomainen.
Turkistilan rakentamiselle, kuten muullekin rakennustyölle, vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa.
Turkiseläinten, kuten muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät Suomessa eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus ja lopetusasetus.

Lait ja asetukset

Ajantasainen rehuja ja sivutuotteita koskeva lainsäädäntö maa- ja metsätalousministeriön H-hakemistossa.
Eläinten hyvinvointia koskeva sääntely asettaa turkiseläinten omistajalle ja haltijalle pitopaikkaan, hoitoon, kohteluun ja käsittelyyn sekä kuljetukseen liittyviä vaatimuksia.