Vastuullisuus
Turkiseläinkasvatus on vastuullinen tuotantoeläinala, joka huolehtii sosiaalisesta, taloudellisesta sekä ympäristövastuusta. Viranomais- ja omavalvonnalla varmistetaan tuotannon korkein mahdollinen laatu.

Sosiaalinen vastuu

Eläinten hyvinvointi on suomalaisen turkistalouden kivijalka. Suomalaiset turkiseläimet voivat hyvin.
Turkistuotanto on ympäristöystävällinen elinkeino. Turkis on ekologisesti tuotettu, kierrätettävä ja kestävä luonnonmateriaali.

Taloudellinen vastuu

Eduskunnan tilaaman tulevaisuusselonteon mukaan turkiselinkeino on ainoa alkutuotannon ala, jolla on kansantaloudellisesti merkittävää potentiaalia.
Turkistuotanto on taloudellisesti merkittävä elinkeino. Pitkään kestäneestä talouden taantumasta huolimatta elinkeino tuottaa vienti- ja verotuloja ja tarjoaa työpaikkoja.
Lukuisat kunnat turkistuotantoalueella ovat riippuvaisia elinkeinon tuomista veroeuroista. Veroja turkiselinkeino maksoi 51,8 miljoonaa euroa.

Kiertotalous

Turkistuotannossa mitään ei mene hukkaan. Teemme jätteestä arvotavaraa.

Sertifiointi, WelFur ja Fureva

Suomalainen sertifiointi (Finnish Standards) on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä, johon sisältyy myös eurooppalainen WelFur-mittaristo.
WelFur on euroopanlaajuinen mittaristo turkiseläinten hyvinvointiin.
Fureva on turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä, joka käynnistettiin elokuussa 2015.

Viranomaisvalvonta

Turkiseläinten, kuten muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät Suomessa eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus ja lopetusasetus.
Turkiseläinkasvajat ovat yrittäjiä, joiden toimintaa säätelevät samat raamit kuin muitakin yritystoiminnan harjoittajia. Valvovia viranomaistahoja ovat mm. verohallinto ja työsuojeluviranomainen.
Turkistilan rakentamiselle, kuten muullekin rakennustyölle, vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa.
Pelastuslaki ja -asetus edellyttää keskisuurilta ja suurilta turkistiloilta kirjallista pelastussuunnitelmaa, joka toimitetaan oman kunnan pelastuslaitokselle.

Lait ja asetukset

Eläinten hyvinvointia koskeva sääntely asettaa turkiseläinten omistajalle ja haltijalle pitopaikkaan, hoitoon, kohteluun ja käsittelyyn sekä kuljetukseen liittyviä vaatimuksia.
Ajantasainen rehuja ja sivutuotteita koskeva lainsäädäntö maa- ja metsätalousministeriön H-hakemistossa.