Skatter
Många kommuner i pälsproduktionsområden är beroende av de skatteintäkter som näringen genererar.

HÄR HITTAR DU:

År 2014 genererade pälsnäringen minst 100 euro per invånare i de nio största producentkommunerna. 

Den största skatteförmånen fick invånarna i Nykarleby: nästan 500 euro per invånare. Även i övriga granskade kommuner utgjorde pälsnäringens skatteintäkter 4–9 procent av kommunens totala skatteinkomster.

Tack vare skatteintäkterna är många landskommuner livskraftiga och kan producera bastjänster som är viktiga för kommuninvånarna, till exempel dagvårds- och äldreomsorgstjänster samt skolor. (PTT: Pälsbranschens skatteintäkter 2014 graf)

Enligt den framtidsredogörelse som riksdagen beställt är pälsnäringen den enda primärproduktionsbranschen som har en samhällsekonomiskt betydande potential.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen