Miljöns välbefinnande
Pälsproduktion är en miljövänlig näring. Päls är ett ekologiskt producerat, återvinningsbart och hållbart naturmaterial.

HÄR HITTAR DU:

I pälsproduktionen går ingenting till spillo. Ett pälsdjur äter det som inte duger åt andra, och hela pälsdjuret utnyttjas, från ben till gödsel.

Pälsdjurens välsmakande foder baseras på slaktbiprodukter. Av näringen i dessa foder står cirka 40 procent av biprodukter från köttförädling och biprodukter från fiskförädling för drygt 20 procent.

Genom att använda biprodukter som är otjänliga för människan till djurfoder kan man förvandla avfallet till en resurs: i stället för att bortskaffa avfallet till stora kostnader kan en köttförädlare sälja sina biprodukter till foderindustrin.

I uppfödningen av pälsdjur är huvudmålet ett högklassigt skinn, men också de andra delarna av kroppen har ett värde: ingenting går till spillo, även pälsdjurens kroppar återvinns till 100 procent.

I samband med pälsningen skrapas skinnet och kroppen rent från fett som tas tillvara för tillverkning av biobränsle. Djurfett används som råvara för svavelfri biodiesel, som på pälsfarmen kan utnyttjas som ett rent bränsle i fodertrucken. Mängden biodiesel är ännu liten men ökar hela tiden. Av kroppens övriga delar tillverkas benmjöl som är ett utmärkt kalciumtillskott i pälsdjursfoder.

Då fodret omvandlats till gödsel och komposterats fungerar det bra som gödselmedel. Pälsdjuren producerar cirka 200 000 ton gödsel per år, varav största delen används i komposterad form i åkerodling.

Även om det på åkrarna i husdjursområden ofta finns för mycket fosfor och kväve i jorden är det ändå brist på många näringsämnen i många spannmålsodlingsområden. Fosfor är en sinande naturresurs som i pälsdjurens gödsel finns i betydligt större mängder än i gödseln från andra produktionsdjur. Pälsnäringen producerar cirka 1,8 miljoner kilo fosfor om året.

EU har upptagit fosfor på sin lista över 20 kritiska råvaror. Då EU-områdets enda fosforreserver finns i Finland satsar EU och pälsnäringen på återvinning av näringsämnen. För närvarande pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att förbättra återanvändningen av gödsel.

I Jeppo har man nått långt i återvinningen av näringsämnen och energi. Ett lokalt energibolag utnyttjar jordbruksavfall för produktion av biogas som används för värmeproduktion och bilbränsle. Som en biprodukt uppstår gödsel som används i vår numera så berömda ekologiska odling av tomater.

I Kalajoki utreder man möjligheterna att använda biokol för att förädla pälsdjursgödsel till ”påsgödsel” eller en motsvarande produkt.

Ofta ställda frågor om pälsnäringen