Människans välbefinnande
Pälsdjursföretagarna erbjuds utbildning, stöd och tjänster.

HÄR HITTAR DU:

Myndigheterna övervakar att de krav som lagar och kompletterande förordningar ställer på pälsdjurshållningen efterföljs.

Myndighetstillsynen kompletterar certifieringen som är näringens egenkontrollsystem. Ett centralt mål är att upprätthålla och förbättra välbefinnandet hos djur som föds upp på pälsfarmer i Finland.

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira som utövar myndighetstillsyn på farmer med produktionsdjur påträffas ibland sjuka och undermåligt skötta djur. I dessa fall är det ofta fråga om att producenten lider av dålig hälsa: han eller hon kan inte på grund av sjukdom, illamående eller problem ta hand om sig själv eller sina djur.

Av denna anledning strävar pälsnäringen efter att ta väl hand om producenterna och att stödja dem i att klara av sitt arbete.

"Pälsnäringen strävar efter att ta väl hand om pälsfarmarna och att stödja dem i att klara av sitt arbete"

Ofta ställda frågor om pälsnäringen