Pälsnäringen är en ekonomiskt viktig näringsgren i Finland. Trots den lågkonjunktur som landet brottats med i långa tider ger näringen fortfarande export- och skatteinkomster.
Pälsnäringen i Finland är idag kraftigt koncentrerad till Österbotten, där verksamhetsförutsättningarna för branschen är goda.
På världsmarknaden för päls är Finland känt framför allt som rävskinnsproducent. Huvudprodukten är blåräv.
Pälsfarmning är en internationell näring. Förutom i Finland föds pälsdjur upp även i Kina och i många europeiska länder. Skinnmarknaden är världsomfattande och päls används överallt.
Från farmerna levereras skinnen till Vanda, där auktionsbolaget Saga Furs Oyj säljer dem via internationella pälsauktioner.

Ajankohtaista @PROFUR

ProFur Suomi

Turkistutkijoiden verkostoitumispäivä Vihdissä nostaa esille alan tutkimuksen keskittymisen tuotantoeläinten hyvinv… https://t.co/q8FaQK45FA